Alte Zollstr. 38 - 41372 Niederkrüchten

Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Teguma GmbH (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright.

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Teguma GmbH is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid

Teguma GmbH heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens op deze website zijn uitgesloten.

Teguma GmbH is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites

Eventuele verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites welke worden beheerd door derden. Teguma GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

nl_NLNederlands